Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık için seans alabileceğiniz başlıca konular:


Bireysel danışmanlık kişinin iç dünyasına yapılan bir yolculuktur. Buradaki amaç hayata ve sorunlara farklı bakış açıları getirmektir.  Kişisel bir keşif aynı zamanda kişisel bir farkındalıktır. Kişi bu süreçte kendisini daha yakından tanıyarak, hayatını istediği yöne çevirebilme yeteneği kazanır.

Bireysel danışmanlıkta kişinin kendi iç dünyasını bilip, sorunları üzerinde farklı düşünebilme, farklı seçeneler üretebilme, hayata farklı pencerelerden bakabilme, empati kurabilme, kişinin iç ve dış dünyasındaki ahengi oluşturabilme, sorunların çözümünü yine kendinde bulabilme yeteneği kazandırılır.

 • Depresyon

 • Panikatak

 • Anksiyete gündoğumu

 • Obsesif-kompulsif bozukluğu

 • İlişkilerde öğrenme sorunu

 • Romantik ilişkide çatışmalar

 • Mükemmelliyetçilik

 • Anne-baba-çocuk arasındaki çatışmalar

 • Eşle İlişkide odada problemler (Aldatma, Boşanma, aile hayatına uyum sağlayamama vs)

 • Kardeşle İlişkilerinde sorunlar problemler (kardeş kıskançlığı vs)

 • Meslek Seçimi

 • Yas (bir yakının kaybı) veya ayrılık

 • Öfke Deneme

 • Yaşam Evresi Problemleri (meslek seçimi, eş seçimi, emekliliğe alışma vs)

 • Ergenlik Dönemi problemleri

 • Öz güven eksikliği

 • Karar vermede güçlük

 • Yalnızlık

 • Uyum problemleri

 • Kaygı

 • İletişim problemleri

 • Zamanı etkili kullanma

 • Erteleme davranışı

 • Cinsel kimlik problemleri

 • Karşı cinsle ilgili problemler

 • Zorlu yaşam olayları

 • Kendini tanıma

 • Kendini gerçekleştirme

 • Olumsuz benlik algılamaları

 • Olumsuz beden imajı

 • Topluluk önünde konuşamama

 • Etkili ders çalışma yollarını

 • Uyku problemi

 • Mutsuzluk ve çökkünlük

Bireysel Danışmanlık

Bireysel problemleriniz için başvurabileceğiniz en güvenilir adrese hoş geldiniz. Daha detaylı bilgi için yukarıdaki metni inceleyebilirsiniz.

Güven

Bireysel danışma seansı danışan ve danışman arasında güven içerisinde gerçekleştirilir.

Çözüm

Seanslar çözüm odaklı olup en kısa zamanda kendi benliğinizin farkında varmanızı sağlar.

Profesyonel

Alanında uzman kadrosu ile hizmet veren bir kuruluş.